Projekat EDUMAR

 

Naziv projekta: Međunarodna certifikacija pomorskog obrazovanja u Crnoj Gori
Projektni akronim: EDUMAR
Naziv ustanove: Fakultet za pomorstvo Kotor, Univerzitet Crne Gore

 

REZIME PROJEKTA

Ciljevi

Opšti cilj projekta EDUMAR je da se obezbjedi stručno i kvalifikovano osoblje u pomorskom sektoru certifikovanjem pomorskog visokog obrazovanja u Crnoj Gori u skladu sa regulativama za obrazovanje i trening pomoraca Međunarodne pomorske organizacije (IMO).

Projekat je nastao kao odgovor na obaveze Crne Gore u vezi sa ratifikacijom i implementacijom poslednjih izmjena i dopuna Međunarodne pomorske organizacije (IMO) koje se odnose na propise u oblasti obrazovanja i obuke pomoraca. Sve potrebne promjene i usklađivanja imaju za cilj ispunjavanje propisanih međunarodnih standarda do 2017. godine, kako bi se omogućilo da obrazovni i trening sistemi Crne Gore zadrže status međunarodno priznatih pomorskih obrazovnih i trening institucija.

Specifični cilj projekta je harmonizacija obrazovnih programa sa validnim međunarodnim standardima, kao što su IMO STCW konvencije i Manila amadmani iz 2010. godine, koja osigurava opstanak pomorskih obrazovnih institucija i njhovu konkurentnost na međunarodnom tržištu, što omogućava i tržišnu konkurentnost i crnogorskih pomoraca.

Certifikacija usklađenih obrazovnih studentskih programa u oblasti navigacije, pomorskog inženjerstva i pomorske ekektrotehnike od strane priznatih pomorskih certifikacionih ustanova će pozicionirati UCG/Fakultet za pomorstvo Kotor i obrazovanje u pomorstvu Crne Gore na IMO listi priznatih pomorskih obrazovnih institucija i društva u opšte.

Preduslov za međunarodnu certifikaciju nastavnih programa za bilo koji pomorski fakultet (ili školu) u svijetu je implementiranje QMS ISO 9001 sistema kvaliteta na fakultetu. Na Fakultetu za pomorstvo Kotor je potrebno da se unaprijedi postojeći QMS sistem u novi QMS ISO 9001 2015.

Ciljne grupe

Projektni rezultati su posvećeni sljedećim ciljnim grupama: studentima, pomorcima koji primaju trening na Fakultetu, nastavnom osoblju i upravi FZP, dok će krajnji korisnici biti nacionalne i međunarodne pomorske kompanije koje zapošljavaju stručno i obrazovno osoblje, pomorci, pomorske institucije, budući studenti pomorstva.

Očekivani rezultati

  • Unaprijeđen QMS sistem kvaliteta na Fakultetu za pomorstvo Kotor sa postojećeg na novi ISO 9001 2015 QMS;
  • Usklađeni nastavni programi na FZP Kotor;
  • Obnovljeni postojeći i izgrađeni novi nastavni resursi na FZP Kotor;
  • Certifikovan novi QMS ISO 9001 2015 sistem na FZP i certifikovani usklađeni nastavni programi u skladu sa IMO STCW konvencijom;
  • Povećan nivo informisanosti pretstavnika pomorskog sektora i studenata o novom QMS sistemu i nastavnom programu fakulteta.