Dokumenta

28/04/2014

Obavjestenje o javnim konsultacijama i Plan upravljanja zivotnom sredinom

Ovdje mozete preuzeti Obavjestenje o javnim konsultacijama i Plan upravljanja zivotnom sredinom. 

obavjestenje_o_javnim_konsultacijama_btf.docx
lovcen_puzs.pdf
18/03/2014

Korisna dokumenta

U prilogu možete nači sljedeća dokumenta:

- Kodeks međunarodne prakse za bezbijednost u laboratorijama i

- FAO kodeks za upotrebu pesticida

 

najbolja_medjunarodna_praksa_za_bezbijednost_u_istrazivackim_laboratorijama.docx
fao_kodeks_za_upotrebu_pesticida.docx
18/03/2014

Okvir za upravljanje životnom sredinom za potprojekte istraživanja i razvoja

U prilogu možete naći Okvir za upravljanje životnom sredinom za grantove za potprojekte istraživanja i razvoja.

okvir_za_upravljanje_zivotnom_sredinom_za_grantove_za_potprojekte_istrazivanja_i_razvoja.docx
18/03/2014

Okvir za upravljanje životnom sredinom za dodjelu granta za pilot Centra uspješnosti

U prilogu možete preuzeti Okvir za upravljanje životnom sredinom za dodjelu granta za pilot Centra uspješnosti.

okvir_za_upravljanje_zivotnom_sredinom_za_centar_uspjesnosti.docx
13/02/2014

PRIRUČNIK ZA APLIKANTE ZA POTPROJEKTE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

Ovdje možete naći inovirani Priručnik za aplikante za potprojekte istraživanja i razvoja, objavljen 13. februara 2014. godine. Napravljeno je samo par manjih izmjena koje se odnose na proces evaluacije prijavljenih projekata, a koje inače ne utiču na prethodno utvrđene evaluacione kriterijume i bodovanje. Ovo je ubuduće važeća verzija Priručnika.

Prurucnik za aplikante za potprojekte istrazivanja i razvoja (13.02.2014.)

Ispod možete naći prethodne verzije Priručnika - prvu verziju koja je objavljena 18. oktobra i drugu koja je objavljena 19. novembra 2013. godine (gdje su se glavne izmjene odnosile na pitanja dokumentacije/procedura vezanim za zaštitu životne sredine, a što nije uticalo na sami proces prijavljivanja projekata koji je bio u toku). U izdvojenim aneksima Priručnika za aplikante (materijal za prijavljivanje na konkurs), objavljenim 18. oktobra 2013. godine, u međuvremenu nije bilo izmjena.

Prurucnik za aplikante za potprojekte istrazivanja i razvoja (19.11.2013.)

Prurucnik za aplikante za potprojekte istrazivanja i razvoja (18.10.2013.)

14/11/2013

ZAKON O NAUČNOISTRAžIVAČKOJ DJELATNOSTI

Ovdje možete naći ZAKON O NAUČNOISTRAžIVAČKOJ DJELATNOSTI

ZAKON O NAUČNOISTRAžIVAČKOJ DJELATNOSTI

14/11/2013

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA ODOBRAVANJE I NAĈIN KORIŠĆENJA SREDSTAVA IZ BUDžETA CRNE GORE ZA PROGRAME OD OPŠTEG INTERESA

Ovdje možete naći PRAVILNIK O USLOVIMA ZA ODOBRAVANJE I NAĈIN KORIŠĆENJA SREDSTAVA IZ BUDžETA CRNE GORE ZA PROGRAME OD OPŠTEG INTERESA - NACIONALNIH I MEĐUNARODNIH NAUČNOISTRAŽIVAČKIH PROJEKATA I USLOVIMA KOJE TREBA DA ISPUNJAVAJU RUKOVODILAC PROJEKTA, KAO I ISTRAŽIVAČI ANGAŽOVANI U ISTRAŽIVAČKOM TIMU.

 

pravilnik.pdf
11/11/2013

Prezentacija programa grantova za potprojekte istraživanja i razvoja

Ovdje možete naći Prezentaciju programa grantova za potprojekte istraživanja i razvoja 

Prezentacija programa grantova za potprojekte istraživanja i razvoja 

06/11/2013

Studija o naučnoistraživačkoj opremi i formiranju zajedničkog istraživačkog prostora

Ovdje možete preuzeti Studiju o naučnoistraživačkoj opremi i formiranju zajedničkog istraživačkog prostora

Studija o naučnoistraživačkoj opremi i formiranju zajedničkog istraživačkog prostora

Pages