Dokumenta

12/03/2019

Pojašnjenja u vezi sa Pozivom za dostavljanje Izraza interesovanja za zainteresovane kompanije za izradu projekta adaptacije zgrade Naučno-tehnološkog parka (NTP) u Podgorici

Ovdje možete preuzeti pojašnjenja u vezi sa Pozivom za dostavljanje Izraza interesovanja za zainteresovane kompanije za izradu projekta adaptacije zgrade Naučno-tehnološkog parka (NTP) u Podgorici (oglas objavljen u dnevnom listu „Vijesti“ od 4. marta 2019. godine)

pitanja_i_odgovori.pdf
12/11/2018

Izvještaj o analizi sistema visokog obrazovanja (follow-up)

Ovdje možete preuzeti Izvještaj o naknadnoj (follow-up) analizi sistema visokog obrazovanja izrađen od strane Programa institucionalne evaluacije (IEP) Evropske asocijacije univerziteta (EUA), u okviru evaluacionog procesa sprovedenog 2017/18. godine kroz INVO projekat. 

 

iep-eua_izvjestaj_o_analizi_sistema.pdf
01/06/2018

Radionica o transferu tehnologije i o komercijalizaciji naučnoistraživačkih rezultata

utorak, 5.juna 2018., u „Plavoj sali Rektorata UCG“ će se, od 8:30 do 11:00, održati radionica na temu transfera tehnologije i komercijalizacije rezultata naučnoistraživačkog rada, u organizaciji Svjetske banke, Univerziteta Crne Gore i INVO projekta. 

Predavači na radionici će biti: dr Danica Ramljak, ekspert Svjetske banke za nauku i inovacije i prof.dr Leandra Vranješ Markić, redovni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Splitu. 

      Ovdje možete preuzeti Program radionice.

program-radionica_-_transfer_tehnologije_i_komercijalizacija_rezultata_ni_rada_5.jun_2018..pdf
20/12/2017

Studija o programima mobilnosti i stipendiranja za studente i akademsko osoblje

Studija o programima mobilnosti i stipendiranja za studente i akademsko osoblje ima za cilj poboljšanje vidljivosti programa mobilnosti i stipendija stranih vlada koje su na raspolaganju crnogorskim državljanima. Organizovana u četiri cjeline, koje se odnose na: najzastupljenije programe mobilnosti, stipendije stranih vlada, organizacija i fondacija (uključujući stipendije za kratkoročne studijske boravke i za kompletan ciklus školovanja), nacionalne programe pomoći, kao i korisne linkove za dalje pretraživanje dostupnih mogućnosti.

Dokument možete preuzeti ovdje. 

studija_o_programima_mobilnosti_i_stipendiranja_za_studente_i_akademsko_osoblje.pdf
06/11/2017

Informator o crnogorskim naučnicima u dijaspori

Ovdje možete preuzeti Informator o crnogorskim naučnicima u dijaspori koji su bili učesnici Konferencije o ekonomiji Montenegro 2017.

informator_o_ucesnicima_iz_crnogorske_naucne_dijaspore.pdf
24/10/2017

Analitički izvještaj podataka prikupljenih kroz studiju praćenja diplomiranih studenata

Ovdje možete preuzeti Analitički izvještaj podataka prikupljenih kroz Studiju praćenja (Tracer Study) studenata koji su 2009. i 2013. godine diplomirali na crnogorskim ustanovama visokog obrazovanja.

analiza_podataka_iz_studije_pracenja_septembar_2017.pdf
tracer_study_data_analysis_september_2017.pdf
31/07/2017

Konačna verzija Plana upravljanja životnom sredinom sa Izvještajem o javnim konsultacijama

Ovdje možete preuzeti konačnu verziju Plana upravljanja životnom sredinom sa Izvještajem o javnim konsultacijama za projekat „HLA-MNE”.

obavjestenje.doc
puzs_hla-mne_konacna_verzija.pdf
29/06/2017

PLAN UPRAVLJANJA ŽIVOTNOM SREDINOM ZA PROJEKAT "HLA-MNE”

Ovdje možete preuzeti obavještenje o javnim konsultacijama i Plan upravljanja životnom sredinom za projekat "HLA-MNE".

obavjestenje_o_javnim_konsultacijama.docx
puzs_hla-mne_nacrt_za_javne_konsultacije.docx

Pages