Dokumenta

31/07/2017

Konačna verzija Plana upravljanja životnom sredinom sa Izvještajem o javnim konsultacijama

Ovdje možete preuzeti konačnu verziju Plana upravljanja životnom sredinom sa Izvještajem o javnim konsultacijama za projekat „HLA-MNE”.

obavjestenje.doc
puzs_hla-mne_konacna_verzija.pdf
29/06/2017

PLAN UPRAVLJANJA ŽIVOTNOM SREDINOM ZA PROJEKAT "HLA-MNE”

Ovdje možete preuzeti obavještenje o javnim konsultacijama i Plan upravljanja životnom sredinom za projekat "HLA-MNE".

obavjestenje_o_javnim_konsultacijama.docx
puzs_hla-mne_nacrt_za_javne_konsultacije.docx
23/07/2015

PRVI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA PROJEKATA ZA GRANTOVE ZA INSTITUCIONALNO UNAPRJEĐENJE

Ministarstvo prosvjete u okviru projekta „Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost” – INVO, koji se finansira kreditom Svjetske banke raspisuje poziv za dostavljanje prijedloga projekata za grantove za institucionalno unaprjeđenje crnogorskih visoko obrazovnih ustanova, koje svoje prijedloge mogu dostavljati do 30. oktobra 2015. godine.

Dodjelom grantova crnogorskim akeditovanim i licenciranim ustanovama visokog obrazovanja se želi omogućiti jačanje administrativnih i operativnih kapaciteta, sa posebnim fokusom na organizacioni razvoj i jačanje upravljačkih struktura, jačanje obrazovnih i nastavnih usluga i razvoj kapaciteta za usluge drugim zainteresovanim stranama, kao i unapređenje obrazovne infrastrukture kako bi se omogućila kvalitetnija nastava i učenje. 

Projekti se mogu podnijeti u okviru prioritetnih oblasti: reforma, razvoj i unapređenje procesa nastave i učenja; unapređenje upravljanja kvalitetom procesa nastave i učenja; organizacioni razvoj i jačanje upravljačkih struktura ustanova visokog obrazovanja; unapređenje sastava i ojačano funkcionisanje organa upravljanja i rukovodećih struktura ustanova visokog obrazovanja; razvoj ljudskih resursa (obrazovnih i ne-obrazovnih kapaciteta) u ustanovama visokog obrazovanja; poboljšanje interne i eksterne komunikacije ustanova visokog obrazovanja; i poboljšanje obrazovne infrastrukture u ustanovama visokog obrazovanja. 

Predviđeno trajanje odobrenih projekata je do dvanaest mjeseci, a traženi iznos granta mora biti između 10.000,00 i 50.000,00 eura. 

Dokumentacija je dostupna na internet stranici Ministarstva prosvjete www.mps.gov.me i internet stranici INVO projekta www.heric.me, a sadrži: 

- Poziv za dostavljanje prijedloga projekata za grantove za institucionalno unaprjeđenje (crnogorska i engleska verzija)

- Operativni priručnik za grantove - šema grantova za institucionalno unaprjeđenje (crnogorska i engleska verzija) 

- Formular za prijavu (engleska verzija) 

- Plan budžeta (engleska verzija) 

- Garantni formular (engleska verzija) 
 

Kontakt osoba za dodatne informacije je Vladan Perazić, službenik za grantove u timu za upravljanje INVO projektom, tel: +382 20 23 45 77, fax: +382 20 22 15 77 i e-mail: vladan.perazic@mna.gov.me

annex_2_-_call_for_proposals.pdf
annex_3a_-_application_form.docx
annex_3b_-_budget_plan.xlsx
annex_3c_-_guarantee_form.docx
cg_annex_2_-_call_for_proposals_final.pdf
gom_eng_final.pdf
cg_gom_final.pdf

Pages