Završena Ljetnja škola u bioinformatici

Uspješno je završena Ljetnja škola u bionformatici u organizaciji BIO-ICT Centra izvrsnosti, od 25. do 28. avgusta u Kotoru, u u Resursnom centru za sluh i govor.
Na Ljetnjoj školi učestvovalo je 23 studenata sa Elektrotehničkog fakulteta, Biotehničkog fakulteta, Instututa za Biologiju mora i Instituta za javno zdravlje Crne Gore, kao i 5 predavača sa pomenutih institucija.
Cilj škole je da se crnogorski studenti bolje upoznaju sa savremenim istraživačkim metodama, sa radom i aktivnostima prvog Centra izvrsnosti u Crnoj Gori, kao i da nauče koje osobine bi trebao da posjeduje mladi moderni naučni istraživač 21. vijeka. Studenti su imali priliku da se uvjere u važnost multidisciplinarnog pristupa nauci i istraživanjima i značaju međusobne saradnje i razmjene informacija i znanja koje svako od njih posjeduje u svojoj oblasti, kako bi na kraju došli do mjerljivih i značajnih rezultata i otkrića. Takođe, mladi studenti su dali i svoje ideje i smjernice za budućnost naučno-istraživačkog rada.
Polaznici Ljetnje škole aktivno su učestvovali u svim istraživanjima sa iskusnim kolegama Instituta za biologiju mora u Kotoru terenskim izlaskom istraživačkim čamcem na more. Oni su na određenim pozicijama u Bokotorskom zalivu, koje su već ranije određene i ustaljene kao mjerne stanice, mjerili osnovne hidrografske parametre mora, temperaturu, salinitet, Ph vrijednost, sadržaj kiseonika, a uzimani su uzorci i morskoga sedimenta za analizu sadržaja teških metala. Na uzgajalištu COGIMAR, koji je partner iz privrede na BIO-ICT, studenti su se upoznali sa procesom uzgoja zdrave hrane iz mora kao i važnosti sanitarnog kvaliteta vode u kojoj se ti organizmi gaje.
Sa kolegama sa Biotehničkog fakulteta studenti su obišli i imanje jednog organskog uzgajivača na Grahovu, gdje su se upoznali sa metodama uzorkovanja i analize zemljišta, kao i procesom organske proizvodnje.
Aktivnosti su se sljedećeg dana preselile u laboratorije Instituta za biologiju mora uz novu opremu koja je stigla kroz BIO-ICT projekat, a u saradnji sa Institutom za javno zdravlje odrađen je i sanitarni dio kontrole morske vode koji je redovan. Takođe, vršena je i analiza sedimenta mosrkog dna kao i analiza zemljišta uzorkovanog prethodnog dana tokom terenskog rada.
Polaznici škole obrađivali su 4 različite teme i na kraju škole održali su grupne prezentacije po sljedećim temama: 1. Uzorkovanje morske vode i analiza, 2. Biosenzori, 3. Analiza zemljišta i kvaliteta vode za navodnjavanje i 4. Značaj Massive Online Open kurseva.
Nakon uspješno odrađenih prezetnacija posljednjeg dana održana je svečana dodjela sertifikata polaznicima Ljetnje škole u bioinformatici. Članovi Naučnog odbora BIO-ICT Centra izvrsnosti, BIO-ICT direktor profesor Igor Radusinović, zamjenik BIO-ICT direktora dr Aleksandar Joksimović, dekan Elektrotehničkog fakulteta profesor Zoran Veljović i dekan Biotehničkog fakulteta profesor Miomir Jovanović uručili su sertifikate i prigodnim riječima obratili su se polaznicima.