Arhiva

11/06/2014

The Contract on renovation of 7 students’ hostels in Montenegro was signed

On Friday, June, 6th , 2014, the Contract on renovation of 7 students’ hostels in Montenegro for the Contract price of EUR 879,406.37  was signed.  The Contract was signed by Mr. Slavoljub Stijepovic, Minister of Education and Mr. Desimir Radulovic, Technical Director of  “LD GRADNJA” D.O.O., on behalf of JOINT VENTURE “LD GRADNJA” D.O.O./”RAMEL” D.O.O.

09/06/2014

The grant Contract between the Ministry of Science and the Faculty of Polytechnic was officially signed

Today, June 9, at the University of Donja Gorica, the Minister of Science in the Government of Montenegro, Professor Sanja Vlahovic, PhD and Dean of the Faculty of Polytechnics, professor Sanja Ivanović, PhD signed an agreement for scientific research grant in the amount of 337,000 Euros for the realization of the "PRODE" project (Lab for product design, including disciplines like graphic, interior and fashion design). Before the formal signing ceremony, the audience was addressed by rector of the University of Donja Gorica, Professor Veselin Vukotic, PhD.

09/06/2014

Potpisan Ugovor između Ministarstva nauke i Fakulteta za Politehniku o dodjeli istraživačkog granta

Danas, 9. juna, na Univerzitetu Donja Gorica, ministarka nauke u Vladi Crne Gore, prof. dr Sanja Vlahović i dekan Fakulteta za Politehniku, prof. dr Sanja Ivanović, potpisale su Ugovor o dodjeli naučnoistraživačkog granta u vrijednosti od 337.000 eura Fakultetu za Politehniku, UDG, za realizaciju projekta „ProDe” (Laboratorija za dizajn proizvoda, uključujući discipline kao što su grafički, modni i dizajn enterijera). Prije svečane ceremonije potpisivanja Ugovora, prisutnima se obratio i rektor UDG prof. dr Veselin Vukotić.

09/06/2014

Potpisan Ugovor između Ministarstva nauke i Fakulteta za Politehniku o dodjeli istraživačkog granta

Danas, 9. juna, na Univerzitetu Donja Gorica, ministarka nauke u Vladi Crne Gore, prof. dr Sanja Vlahović i dekan Fakulteta za Politehniku, prof. dr Sanja Ivanović, potpisale su Ugovor o dodjeli naučnoistraživačkog granta u vrijednosti od 337.000 eura Fakultetu za Politehniku, UDG, za realizaciju projekta „ProDe” (Laboratorija za dizajn proizvoda, uključujući discipline kao što su grafički, modni i dizajn enterijera). Prije svečane ceremonije potpisivanja Ugovora, prisutnima se obratio i rektor UDG prof. dr Veselin Vukotić.

09/06/2014

Potpisan Ugovor između Ministarstva nauke i Fakulteta za Politehniku o dodjeli istraživačkog granta

Danas, 9. juna, na Univerzitetu Donja Gorica, ministarka nauke u Vladi Crne Gore, prof. dr Sanja Vlahović i dekan Fakulteta za Politehniku, prof. dr Sanja Ivanović, potpisale su Ugovor o dodjeli naučnoistraživačkog granta u vrijednosti od 337.000 eura Fakultetu za Politehniku, UDG, za realizaciju projekta „ProDe” (Laboratorija za dizajn proizvoda, uključujući discipline kao što su grafički, modni i dizajn enterijera). Prije svečane ceremonije potpisivanja Ugovora, prisutnima se obratio i rektor UDG prof. dr Veselin Vukotić.

09/06/2014

Saopštenje: Potpisan Ugovor o adaptaciji 7 objekata učeničko - studentskih domova u Crnoj Gori

U petak, 6. juna 2014. godine, u Ministarstvu prosvjete je potpisan Ugovor o adaptaciji 7 objekata studentskih domova u Crnoj Gori u vrijednosti 879,406.37 EUR. Ugovor su potpisali ministar prosvjete gospodin Slavoljub Stijepović i tehnički direktor “LD Gradnja” gospodin Desimir Radulović ispred Konzorcijuma “LD Gradnja”/”Ramel”.

03/06/2014

Third HERIC project Steering Committee meeting

On Tuesday, June 3th, 2014 the Ministry of Science and the Ministry of Education organized the third HERIC project Steering Committee meeting. 

At the beginning of the meeting, Minister of Science professor  Dr. Sanja Vlahovic, PhD presented the most important activities of the project, including in the field of science and higher education:  award of the status of the new Centre of Excellence,  award of four grants for scientific research institutions, the beginning  of an external evaluation for higher education institutions, the upcoming renovation and adaptation  of seven student hostels in Montenegro and scheme of scholarships for master's, doctoral and post-doctoral study that is currently under preparation.

03/06/2014

Održan treći sastanak Upravljačkog odbora INVO projekta

U utorak, 3. juna 2014. godine Ministarstvo nauke i Ministarstvo prosvjete organizovali su treći sastanak Upravljačkog odbora INVO projekta.  

Na početku sastanka ministarka nauke prof. dr Sanja Vlahović prisutnima je predstavila najznačajnije aktivnosti ovog projekta obuhvativši oblast nauke i visokog obrazovanja: dodjela statusa Centra uspješnosti, dodjela četri granta za naučno istraživačke institucije, započeta eksterna evaluacija svih institucija visokog obrazovanja, nastupajuće renoviranje i adaptacija sedam studentskih domova u Crnoj Gori kao i šema stipendiranja za magistarske , doktorske  i post- doktorske studije koja se trenutno nalazi u fazi pripreme. 

20/05/2014

THE MINISTRY OF SCIENCE OFFICIALLY AWARDED THE DECISIONS FOR STATUS OF THE CoE AND RESEARCH GRANTS AND ANNOUNCED NEW CALL FOR GRANTS UP TO 1, 2 MILLION €.

The Ministry of Science organized today, Tuesday, May 20th at the Rectorate of the University of Montenegro the Ceremony of awarding the decision for the status of the Centre of Excellence to the Faculty of Electrical Engineering of University of Montenegro, as well as decisions on scientific research grants for institutions that have successfully finalized the negotiation process, the Faculty of Electrical Engineering and the Biotechnical Faculty.

20/05/2014

Ministarstvo nauke svečano dodijelilo status CU i istraživačke grantove i raspisalo novi Konkurs za grantove u vrijednosti od 1.2 miliona eura

Ministarstvo nauke danas je, u utorak, 20. maja, u zgradi Rektorata UCG upriličilo ceremoniju svečane dodjele Odluka o uspostavljanju statusa Centra uspješnosti Elektrotehničkom fakultetu UCG, kao i Odluke o naučnoistraživačkim grantovima institucijama koje su uspješno privele kraju pregovarački proces, Elektrotehničkom fakultetu UCG i Biotehničkom fakultetu UCG.

Pages