Arhiva

04/07/2014

Info Day:The Presentation of the second Call for the award of research grants

On Friday, July 4th 2014, The Ministry of Science, in cooperation with the HERIC team organized INFO Day during which was held the presentation of the second competition for the award of grants for research and development projects, implemented within the HERIC project. This presentation was aimed to inform future applicants about the requirements, the basic principles and guidelines for completing the application and evaluation process.

 

04/07/2014

Info dan povodom prezentacije drugog Konkursa za dodjelu istraživačkih grantova

U petak, 4. jula 2014. godine Ministarstvo nauke, u saradnji sa INVO timom, organizovalo je  Info dan  tokom kojeg je održana prezentacija drugog Konkursa za dodjelu grantova za projekte istraživanja i razvoja koji se sprovodi u okviru INVO projekta. Ova prezentacija imala je za cilj da budućim aplikantima omogući da se bliže upoznaju sa uslovima Konkursa, osnovnim principima i smjernicama za popunjavanje prijave kao i  procesom evaluacije.

04/07/2014

PUBLIC CONSULTATIONS ON EA REPORT WITH THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN FOR THE PROJECT "CENTER OF EXCELLENCE IN BIOINFORMATICS"

 

Within the component 3.1 of the HERIC Project “Establishment of a Pilot Center of Excellence”, after the announced call and a two-stage of the external evaluation, the proposal of the Faculty for Electrical Engineering-University of Montenegro (with the partners) -  “Center of Excellence in Bioinformatics (BIO-ICT)”, is ranked as the best project that will be funded over the next three years.

The project activities fall into screening category II (B) following the World Bank rules and require an environmental assessment (EA) and development of the Environmental Management Plan (EMP). In order to inform the public and to collect comments and opinions, the Faculty for Electrical Engineering announced an invitation for public consultations for the interested public, bodies and organizations on EA Report with the EMP for the project BIO-ICT.

04/07/2014

JAVNE KONSULTACIJE U VEZI SA IZVJEŠTAJEM O PROCJENI UTICAJA SA PLANOM UPRAVLJANJA ŽIVOTNOM SREDINOM ZA PROJEKAT „CENTAR USPJEŠNOSTI U BIOINFORMATICI“

 

U okviru komponente 3.1 INVO projekta “Uspostavljanje pilot Centra uspješnosti” nakon objavljenog konkursa i dvije faze eksterne evaluacije, predlog Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore (sa partnerima)  - “Centar uspješnosti u bioinformatici (BIO-ICT)” rangiran je kao najbolji projekat koji će biti finansiran u naredne tri godine.

Aktivnosti projekta klasifikovane su u  kategoriju II (B) shodno pravilima Svjetske banke, što zahtijeva sprovođenje procjene uticaja na životnu sredinu i izradu Plana upravljanja životnom sredinom (PUŽS). U cilju informisanja javnosti i prikupljanja primjedbi i mišljenja, Elektrotehnički fakultet je objavio poziv za javne konsultacije zainteresovanoj javnosti, organima i organizacijama u vezi sa Izvještajem o procjeni uticaja sa PUŽS za projekat BIO-ICT.

 

27/06/2014

Announcement: Info Day on the occasion of the presentation of the second Call for the award of research grants

The Ministry of Science of Montenegro under the project "Higher Education and Research for Innovation and Competitiveness" (HERIC), which is financed by  the World Bank loan, is implementing a program for the sub-projects of research and development (R&D), which are assigned to the project component "Establishing a Competitive Research Environment". 

The second grants award Call for research and development projects was published on May, 20th  2014, and will be open until September 19th 2014

On that occasion the HERIC team will organize the Info Day on Friday, June 4th 2014, at 10:00 am at the hotel "Premier" (Congress Center) where the grant award Program for research and development sub-project will be presented.

27/06/2014

Najava: Info dan povodom prezentacije drugog Konkursa za dodjelu istraživačkih grantova

Ministarstvo nauke Crne Gore u okviru projekta „Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost” (INVO), koji se finansira iz sredstava kredita Svjetske banke, realizuje program  za potprojekte istraživanja i razvoja (PI&R), koji se dodjeljuju kroz projektnu komponentu „Uspostavljanje konkurentnog okruženja za istraživanje"

Drugi konkurs za dodjelu grantova za projekte istraživanja i razvoja objavljen je 20. maja 2014. godine i biće otvoren do 19. septembra 2014. godine.

Tim povodom INVO tim će u petak, 4. juna 2014. godine sa početkom u 10:00 časova u hotelu „Premijer“ (Kongresni centar) organizovati Info dan, na kome će biti predstavljen Program grantova za podprojekte istraživanja i razvoja.

18/06/2014

World Bank and HERIC project: Successful completed training for project winners of the Center of Excellence and research grants

On Monday and Tuesday, June 16th  and 17th  2014 the World Bank and the HERIC project team  (the Ministry of Science) organized a two-day training "FACILITATING EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF THE CENTER OF EXCELLENCE AND GRANT PROJECTS FINANCED BY THE MONTENEGRO HIGHER EDUCATION AND RESEARCH FOR COMPETITIVENESS PROJECT (HERIC)". This training is intended for grantees, and aims to inform the representatives of the research institutions with the procedures of the World Bank, which will be used during the implementation of their projects.

The training was opened by Mr. Darko Petrušić, Deputy Minister of Science and director of the HERIC project, Ms. Roberta Bassett, Program Leader at the World Bank, and Mr. Gabriel Goddard, Senior Economist at the World Bank. They pointed out that the implementation of awarded research projects, for which one of the goals is the commercialization of products and services, contribute to the overall development of research and economy in Montenegro.

17/06/2014

Svjetska banka i tim INVO projekta: Uspješno sprovedena obuka za dobitnike projekta Centra uspješnosti i istraživačkih grantova

U ponedjeljak i utorak, 16 i 17. juna 2014. godine održan je dvodnevni trening pod nazivom  „Efektivna implementacija projekta Centra uspješnosti i istraživačkih grantova finansiranih iz sredstava INVO projekta“, u organizaciji Svjetske banke i tima INVO projekta (Ministarstvo nauke). Ovaj trening namijenjen je korisnicima grantova, a za cilj ima upoznavanje predstavnika timova naučnoistražovačkih institucija sa procedurama Svjetske banke, koje će koristiti tokom realizacije njihovih projekata.  

Trening su otvorili mr Darko Petrušić, pomoćnik ministra nauke i direktor INVO projekta, g-đa Roberta Bassett, rukovodilac INVO projekta ispred tima Svjetske banke i g-din Gabriel Goddard, viši ekonomista u timu Svjetske banke. Oni su istakli da će implementacija nagrađenih naučnoistraživačkih projekata, koji za jedan od ciljeva imaju komercijalizaciju proizvoda i usluga, doprinijeti sveukupnom razvoju istraživanja i ekonomije u Crnoj Gori.

Pages