Arhiva

08/04/2015

Najava Konkursa za dodjelu nacionalnih stipendija za izvrsnost

Vlada Crne Gore, Ministarstvo prosvjete i Ministarstvo nauke najavljuju Konkurs za dodjelu nacionalnih stipendija za izvrsnost

(stipendije za magistarske, doktorske i postdoktorske studije)

Datum objavljivanja konkursa: 24. april 2015. godine

Datum zatvaranja konkursa: 6. jul 2015. godine

30/03/2015

Grant Contracts signed with the University of the Mediterranean and Biotechnical Faculty in the amount of 640,000 Eur

Today, March, 30. 2015 the Ministry of Science signed two Contracts for awarding research grants with institutions that have successfully finalized the negotiation process, recommended for funding as a result of the II Call for awarding large research grants at the end of December 2014.

30/03/2015

Potpisani Ugovori za dodjelu grantova u vrijednosti od 640.000 eura FIT-u i Biotehničkom

Ministarstvo nauke je danas, 30. marta 2015. godine potpisalo dva Ugovora o dodjeli naučnoistraživačkog granta ustanovama koje su uspješno privele kraju pregovarački proces, nakon što su krajem decembra 2014. godine preporučene za finansiranje kao rezultat II Konkursa za dodjelu velikih istraživačkih grantova. 

27/03/2015

The Ministry of Science will award two grants of 640,000 Euros to FIT and Biotechnology

On Monday, March, 30.2015, the Ministry of Science will sign Contracts for awarding research grants with institutions that have successfully finalized the negotiation process, recommended for funding as a result of the II Call for awarding large research grants at the end of December 2014. 

27/03/2015

NAJAVA: Ministarstvo nauke dodijeliće dva granta: 640.000 eura FIT-u i Biotehničkom

Ministarstvo nauke će u ponedeljak, 30. marta 2015. godine potpisati Ugovore o dodjeli naučnoistraživačkih grantova sa ustanovama koje su uspješno privele kraju pregovarački proces, nakon što su krajem decembra 2014. godine preporučene za finansiranje kao rezultat II Konkursa za dodjelu velikih istraživačkih grantova.

17/03/2015

REPORT ON PUBLIC CONSULTATIONS REGARDING ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN FOR THE RENOVATION OF THE PUPIL-STUDENT HOSTEL PODGORICA, NEW STUDENT HOSTEL “SECOND PHASE”

In accordance with the World Bank requirements and in order to inform the public and collect comments and opinions, the Ministry of Education has organized public consultations for the interested public, bodies and organizations related to the Environmental Management Plan for the Renovation of  the Pupil-Student Hostel Podgorica, New Student Hostel “Second Phase”. Final version of the Plan with the Report on Public Consultations (Annex 1) has published on the web-site of the HERIC project – Section: ABOUT THE PROJECT/ENVIRONMENTAL ASSESSMENT/STUDENTS HOSTELS.

17/03/2015

IZVJEŠTAJ O JAVNIM KONSULTACIJAMA U VEZI SA PLANOM UPRAVLJANJA ŽIVOTNOM SREDINOM ZA RADOVE NA ADAPTACIJI DOMA UČENIKA I STUDENATA PODGORICA, NOVI STUDENTSKI DOM – FAZA II

U skladu sa zahtjevima Svjetske banke i u cilju informisanja javnosti i prikupljanja primjedbi i mišljenja, Ministarstvo prosvjete je organizivalo javne konsultacije za zainteresovanu javnost, organe i organizacije u vezi sa Planom upravljanja životnom sredinom za radove na adaptaciji Doma učenika i studenata Podgorica, Novi studentski dom - faza II. Konačna verzija Plana sa Izvještajem o javnim konsultacijama (aneks 1) objavljena je na sajtu INVO projekta – Sekcija: O PROJEKTU/PROCJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU/STUDENTSKI DOMOVI.

24/02/2015

PUBLIC CONSULTATIONS ON ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN FOR THE RENOVATION OF THE PUPIL-STUDENT HOSTEL PODGORICA, NEW STUDENT HOSTEL “SECOND PHASE”

Within the Project “Higher Education and Research for Innovation and Competitiveness- HERIC”, one of the planned activity which will be organized by the Ministry of Education is the improvement of existing Pupil-Student Hostels. This year the works are planned in the Pupil-Student Hostel Podgorica, New Student Hostel “Second phase”.

24/02/2015

JAVNE KONSULTACIJE U VEZI SA PLANOM UPRAVLJANJA ŽIVOTNOM SREDINOM ZA RADOVE NA ADAPTACIJI DOMA UČENIKA I STUDENATA PODGORICA, NOVI STUDENTSKI DOM – FAZA II

U okviru projekta „Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost – INVO“ jedna od planiranih aktivnosti koju realizuje Ministarstvo prosvjete je adaptacija postojećih domova učenika i studenata. U ovoj godini planirani su radovi u Domu učenika i studenata Podgorica, Novi studentski dom – faza II.  

04/02/2015

THE FOURTH HERIC PROJECT STEERING COMMITTEE MEETING WAS HELD

On Wednesday, February, 4, 2015, the Ministry of Education and Ministry of Science have organized the fourth Steering Committee meeting of the project "Higher Education and Research for Innovation and Competitiveness” 

Pages