Arhiva

17/05/2013
U okviru realizacije projektne potkomponente  „Tehnička pomoć u kreiranju i sprovođenju programa Centra uspješnosti“, konsultantkinja dr Lisa Kaui je početkom februara počela sa radom na prilagođavanju Priručnika za uspostavljanje Centra uspješnosti u Crnoj Gori i njegovom usklađivanju sa evropskim standardima.
Više
17/05/2013
U okviru realizacije projektne potkomponente  „Podrška potprojektima za istraživačku saradnju i razvoj“, Ministarstvo nauke je angažovalo konsultanta Okera van Batenburga da doradi i uskladi sa evropskim praksama Operativni priručnik za istraživačke grantove, koji je izradilo Ministarstvo nauke.
Više
15/05/2013
Vlada Crne Gore, preko Ministarstva nauke i Ministarstva prosvjete, implementira projekat „Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost” (INVO) iz sredstava kredita dobijenog od Svjetske banke. U okviru projektne komponente “Uspostavljanje konkurentnog okruženja za istraživanje”,  finansiraće se uspostavljanje prvog Centra uspješnosti u Crnoj Gori, kao i program krupnijih kolaborativnih istraživačkih grantova, usmjerenih na jačanje izuzetnih istraživačkih timova, internacionalizaciju istraživanja i povezivanje istraživanja i privrede.
Više
09/05/2013
Prvi sastanak Upravljačkog odbora projekta  “Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost” održan je 29. aprila 2013. godine u prostorijama Ministarstva prosvjete i Ministarstva nauke u Podgorici.
Više

Pages