Arhiva

16/09/2013
Ministarstvo prosvjete je produžilo rok za prijavu na oglas za angažovanje konsultanta za izradu studije o programima mobilnosti. Oglas će biti otvoren do 23. septembra 2013. godine.
Više
28/08/2013
Ministarstvo prosvjete raspisuje oglas za angažovanje konsultanta za izradu studije o programima mobilnosti. Oglas će biti otvoren do 12. septembra 2013. godine
Više
23/08/2013
Ministarstvo nauke raspisuje oglas za angažovanje međunarodnih naučnih evaluatora za ocjenu projekata pristiglih na konkurs za uspostavljanje Centra izvrsnosti. Oglas će biti otvoren do 20. septembra  2013. godine.
Više
23/07/2013
Ministarstvo nauke je u sklopu HERIC projekta organizovalo tri radionice/prezentacije za licencirane naučnoistraživačke ustanove u Crnoj Gori od 17. do 19. jula 2013. godine. Od svih pozvanih ustanova, devetnaest zainteresovanih za učešće na Konkursu za dodjelu granta za uspostavljanje pilot Centra izvrsnosti se odazvalo pozivu.
Više

Pages