Arhiva

18/03/2014

Useful documents

Here You can find the following documents:

- International Best Practices in Safety of Research Labaratories

- Fao Code of Conduct for Pesticides

- Pollution Prevention and Abatement Handbook

 

international_best_practice_in_safety_of_research_laboratories.docx, fao_code_of_conduct_for_pesticides.docx, pollution_prevention_and_abatement_handbook.pdf
18/03/2014

Korisna dokumenta

U prilogu možete nači sljedeća dokumenta:

- Kodeks međunarodne prakse za bezbijednost u laboratorijama i

- FAO kodeks za upotrebu pesticida

 

najbolja_medjunarodna_praksa_za_bezbijednost_u_istrazivackim_laboratorijama.docx, fao_kodeks_za_upotrebu_pesticida.docx
18/03/2014

Environmental Management Framework for CRDS grants

Here You can find the Environmental Managemant Framework for CRDS grants.

environmental_management_framework_for_crds_grants.docx
18/03/2014

Okvir za upravljanje životnom sredinom za potprojekte istraživanja i razvoja

U prilogu možete naći Okvir za upravljanje životnom sredinom za grantove za potprojekte istraživanja i razvoja.

okvir_za_upravljanje_zivotnom_sredinom_za_grantove_za_potprojekte_istrazivanja_i_razvoja.docx
18/03/2014

Environmental Management Framework for the Pilot CoE Grant

Here You can find the Environmental Management Framework for the pilot Centre of Exellence grant.

environmental_management_framework_for_coe.docx
18/03/2014

Okvir za upravljanje životnom sredinom za dodjelu granta za pilot Centra uspješnosti

U prilogu možete preuzeti Okvir za upravljanje životnom sredinom za dodjelu granta za pilot Centra uspješnosti.

okvir_za_upravljanje_zivotnom_sredinom_za_centar_uspjesnosti.docx
13/02/2014

PRIRUČNIK ZA APLIKANTE ZA POTPROJEKTE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

Ovdje možete naći inovirani Priručnik za aplikante za potprojekte istraživanja i razvoja, objavljen 13. februara 2014. godine. Napravljeno je samo par manjih izmjena koje se odnose na proces evaluacije prijavljenih projekata, a koje inače ne utiču na prethodno utvrđene evaluacione kriterijume i bodovanje. Ovo je ubuduće važeća verzija Priručnika.

Prurucnik za aplikante za potprojekte istrazivanja i razvoja (13.02.2014.)

Ispod možete naći prethodne verzije Priručnika - prvu verziju koja je objavljena 18. oktobra i drugu koja je objavljena 19. novembra 2013. godine (gdje su se glavne izmjene odnosile na pitanja dokumentacije/procedura vezanim za zaštitu životne sredine, a što nije uticalo na sami proces prijavljivanja projekata koji je bio u toku). U izdvojenim aneksima Priručnika za aplikante (materijal za prijavljivanje na konkurs), objavljenim 18. oktobra 2013. godine, u međuvremenu nije bilo izmjena.

Prurucnik za aplikante za potprojekte istrazivanja i razvoja (19.11.2013.)

Prurucnik za aplikante za potprojekte istrazivanja i razvoja (18.10.2013.)

13/02/2014

GUIDELINES FOR APPLICANTS FOR COLLABORATIVE RESEARCH AND DEVELOPMENT SUBPROJECTS GRANTS

Here you can find the updated Guidelines for Applicants for Collaborative Research and Development Subprojects grants, published on February 13, 2014. There have been made only a couple of small changes related to the evaluation process of project proposals, however not affecting the previously set up evaluation criteria and scoring. From now on this is considered a valid version of the Guidelines.

CRDS Guidelines for Applicants (13.02.2014.)

Below you can find the previous versions of the Guidelines for Applicants - the first one published on 18th of October 2013 and the second one published on 19th of November 2013 (were the major changes referred to the documentation/procedures related to environmental protection issues, and did not affect the application process which was in course).

CRDS Guidelines for Applicants (19.11.2013.)

CRDS Guidelines for Applicants (18.10.2013.)

Below you can find the annexes to the Guidelines for Applicants published on 18th of October 2013 (application material: Application Form; Guarantee Form; Curriculum Vitae Form; Budget Plan; Environmental Screening Checklist). The annexes didn't undergo any modifications in the meantime. Besides, you can find two additional documents (FAO code of conduct for pesticides; International best practice in safety of research laboratories).

CRDS Guidelines - annex 3a (Application Form)

CRDS Guidelines - annex 3b (Guarantee Form)

CRDS Guidelines - annex 3c (Curriculum Vitae template)

CRDS Guidelines - annex 3d (Budget Plan)

CRDS Guidelines - annex 15 (ESC)

 

FAO code of conduct for pesticides

International best practice in safety of research laboratories

14/11/2013

LAW ON SCIENTIFIC RESEARCH ACTIVITY

Here you can find Law on Scientific Research Activity

LAW ON SCIENTIFIC RESEARCH ACTIVITY

Pages