Arhiva

17/03/2015

REPORT ON PUBLIC CONSULTATIONS REGARDING ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN FOR THE RENOVATION OF THE PUPIL-STUDENT HOSTEL PODGORICA, NEW STUDENT HOSTEL “SECOND PHASE”

Here you can download final version of the Environmental Management Plan for the Renovation of  the Pupil-Student Hostel Podgorica, New Student Hostel “Second Phase” with the Report on Public Consultation.

emp_for_pupil_student_hostel_podgorica-new_student_hostel-second_phase_with_the_report_on_public_consultation.docx
17/03/2015

IZVJEŠTAJ O JAVNIM KONSULTACIJAMA U VEZI SA PLANOM UPRAVLJANJA ŽIVOTNOM SREDINOM ZA RADOVE NA ADAPTACIJI DOMA UČENIKA I STUDENATA PODGORICA, NOVI STUDENTSKI DOM – FAZA II

Ovdje možete preuzeti konačnu verziju Plana upravljanja životnom sredinom za radove na adaptaciji Doma učenika i studenata Podgorica, Novi studentski dom - faza II sa Izvještajem o javnim konsultacijama.

puzs_za_ucenicko-studentski_dom_podgorica-novi_studentski_dom-faza_ii_sa_izvjestajem_o_javnim_konsultacijama.docx
24/02/2015

PUBLIC CONSULTATIONS ON ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN FOR THE RENOVATION OF THE PUPIL-STUDENT HOSTEL PODGORICA, NEW STUDENT HOSTEL “SECOND PHASE”

Within the Project “Higher Education and Research for Innovation and Competitiveness- HERIC”, one of the planned activity which will be organized by the Ministry of Education is the improvement of existing Pupil-Student Hostels. This year the works are planned in the Pupil-Student Hostel Podgorica, New Student Hostel “Second phase”.

In accordance with the World Bank requirements, within the preparation of the technical documentation for adaptation which will perform during the summer holidays, Environmental Management Plan is developed in order to mitigate the potential negative impacts of the proposed works on the environment.

Taking into account the aforesaid and in order to inform the public and collect comments and opinions, the Ministry of Education announces an invitation for public consultations for the interested public, bodies and organisations. Interested parties can get insight into the Environmental Management Plan every working day from February 25 to March 04, 2015 from 10 a.m. to 1 p.m. as follows:

  • In Pupil-Student Hostel Podgorica - New Student Hostel “Second phase” in Podgorica, Cetinjski put b.b., in the Manager Office;
  • In the HERIC Office in Podgorica, Rimski trg 19, first floor;

Environmental Management Plan is published on the notice board in the lobby reception in the Pupil-Student Hostel Podgorica - New Student Hostel “Second phase” as well as on the  web-site of the HERIC project – Section: ABOUT THE PROJECT/ENVIRONMENTAL ASSESSMENT/STUDENTS HOSTELS.

Comments and opinions should be submitted to the addresses of the Pupil-Student Hostel Podgorica - New Student Hostel “Second phase” and of  the  HERIC Project Office as well as to the e-mail address: office@heric.me by March 9, 2015.

The final version of the Environmental Management Plan with information about the collected comments and opinions and the manner of their treatment will be published on the HERIC web-site.

emp_student_hostel_second_phase_podgorica.docx
24/02/2015

JAVNE KONSULTACIJE U VEZI SA PLANOM UPRAVLJANJA ŽIVOTNOM SREDINOM ZA RADOVE NA ADAPTACIJI DOMA UČENIKA I STUDENATA PODGORICA, NOVI STUDENTSKI DOM – FAZA II

U okviru projekta „Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost – INVO“ jedna od planiranih aktivnosti koju realizuje Ministarstvo prosvjete je adaptacija postojećih domova učenika i studenata. U ovoj godini planirani su radovi u Domu učenika i studenata Podgorica, Novi studentski dom – faza II.  

Shodno zahtjevima Svjetske banke, u okviru izrade tehničke dokumentacije za radove na adaptaciji koji će se izvoditi tokom ljetnjeg raspusta, pripremljen je Plan upravljanja životnom sredinom, kako bi se ublažili mogući negativni uticaji planiranih radova na životnu sredinu.

Imajući u vidu navedeno, u cilju informisanja javnosti i dobijanja primjedbi i mišljenja, Ministarstvo prosvjete obavještava zainteresovanu javnost, organe i organizacije da se  javni uvid u Plan upravljanja životnom sredinom za radove na adaptaciji Doma učenika i studenata Podgorica, Novi studentski dom - faza II u Podgorici može obaviti svakog radnog dana od 25. februara do 4. marta 2015. godine od 10 do 13 časova i to:

  • U Domu učenika i studenata Podgorica, Novi studentski dom - faza II u Podgorici, Ulica Cetinjski put b.b., u kancelariji upravnice;
  • U kancelariji INVO projekta u Podgorici, Rimski trg br. 19, I sprat;

Plan upravljanja životnom sredinom objavljen je na oglasnoj tabli u holu recepcije Doma učenika i studenata Podgorica, Novi studentski dom - faza II, kao i na sajtu INVO projekta - Sekcija: O PROJEKTU/PROCJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU/STUDENTSKI DOMOVI.

Primjedbe i mišljenja na Plan upravljanja životnom sredinom mogu se dostaviti do 9. marta 2015. godine na adrese Doma učenika i studenata Podgorica, Novi studentski dom - faza II u Podgorici i Kancelarije INVO projekta, kao i na e-mail adresu: office@heric.me

Konačna verzija Plana upravljanja životnom sredinom sa informacijom o prikupljenim primjedbama i mišljenjima i načinu njihovog razmatranja biće objavljena na sajtu INVO projekta.

puzs_za_manje_gradjevinske_radove_novi_studentski_dom_faza_ii.docx
24/07/2014

INFORMACIJA O JAVNIM KONSULTACIJAMA O IZVJEŠTAJU O PROCJENI UTICAJA SA PUŽS ZA CENTAR USPJEŠNOSTI U BIOINFORMATICI

Ovdje možete preuzeti Informaciju o javnim konsultacijama o  Izvještaju o procjeni uticaja sa Planom upravljanja životnom sredinom za BIO-ICT. 

informacija_o_javnim_konsultacijama_za_ea_emp_za_bio-ict_finalna_verzija.docx
24/07/2014

Environmental Assessment Report with the EMP for BIO-ICT

Here you can download final adopted version of the EA Report with the EMP for BIO-ICT. 

ea_report_with_the_emp_for_bio-ict_final.docx
24/07/2014

Izvjestaj o procjeni uticaja sa Planon upravljanja životnom sredinom za BIO-ICT

Ovdje mozete preuzeti konačnu usvojenu verziju Izvještaja o procjeni uticaja sa Planom upravljanja životnom sredinom za BIO-ICT.

izvjestaj_o_pu_sa_puzs_za_bio-ict__konacna_verzija.docx
04/07/2014

Draft Report on Environmental Assessment and Environmental Management Plan for Center of Excellence in Bioinformatics

Here you can download Draft Report on Environmental Assessment and Environmental Management Plan for Center of Excellence in Bioinformatics. 

ea_report_with_the_emp_for_bio-ict_draft_eng.docx

Pages