Arhiva

02/10/2015

Ministarstvo nauke I Ministarstvo zdravlja dodijeljuje grant od 465 000 eura Kliničkom Centru Crne Gore

Ministarstvo nauke I Ministarstvo zdravlja će u ponedeljak, 5. oktobra 2015. godine potpisati Ugovor o dodjeli naučnoistraživačkog granta sa Kliničkim Centrom Crne Gore za projekat “HLA tipizacija i HLA laboratorija u Crnoj Gori” (HLA-MNE) nakon uspješno završenog pregovaračkog procesa u okviru II Konkursa za dodjelu velikih istraživačkih grantova. Ovaj grant se se finansira kroz projekat HERIC/INVO „Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost“ u vrijednosti od 315 000 eura  dok će Ministarstvo zdravlja sufinansirati nabavku opreme u vrijednosti od 150 000 eura.

30/09/2015

Results of Call for National Excellence Scholarships: Ministry of Science and Ministry of Education to Fund Candidates for Master’s, PhD and Postdoctoral Studies Abroad

Ministry of Science and Ministry of Education announced on 24 April 2015 a Call for National Excellence Scholarship Programme. The purpose of this Programme is to develop research capacities by means of awarding scholarships for Master’s, PhD and Postdoctoral studies at reputable foreign higher education and research institutions. Scholars are provided with the opportunity to obtain international professional experience and access to modern research infrastructure.

30/09/2015

Rezultati Konkursa za Nacionalne stipendije za izvrsnost: Ministarstvo nauke i Ministarstvo prosvjete finansiraće kandidate za magistarske, doktorske i postdoktorske studije u inostranstvu

Ministarstvo nauke i Ministarstvo prosvjete 24. aprila 2015. godine objavili su Konkurs za program Nacionalnih stipendija za izvrsnost. Svrha ovog programa je izgradnja istraživačkih kapaciteta putem dodjele stipendija za magistarske, doktorske i postdoktorske studije na renomiranim ustanovama visokog obrazovanja i istraživanja u inostranstvu. Stipendistima se pruža prilika da dobiju međunarodno stručno iskustvo i pristup savremenoj istraživačkoj infrastrukturi. 

25/09/2015

Održane prezentacije o izvrsnosti u nauci i visokom obrazovanju

U okviru Otvorenih dana nauke, danas su na Rektoratu Univerziteta Crne Gore održane  prezentacije projekta koji se finansiraju u okviru projekata INVO – Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost, koji se finansira iz kredita Svjetske banke a implementira kroz projektnu komponentu Ministarstva nauke. 

24/09/2015

Info: Phase Two of the New Student Hostel Opened

Phase Two of the New Student Hostel in Podgorica was opened today by Predrag Bošković, MSc, minister of education. The media were also addressed by Marinko Radulović, on behalf of the contractor, “LD Gradnja” – “Ramel” Consortium, as well as Suad Šabanović, a student. Total value of works which involved the replacement of fixtures, full adaptation of sanitary facilities as well as the replacement of all internal doors, amounted to 355,195.91 EUR.

24/09/2015

Saopštenje: Otvorena II faza Novog studentskog doma

Ministar prosvjete mr Predrag Bošković otvorio je danas u Podgorici II fazu Novog studentskog doma. Medijima se osim ministra Boškovića obratio Marinko Radulović u ime izvođača radova, konzorcijuma „LD Gradnja“ -“Ramel“, kao i student Suad Šabanović. Ukupna vrijednost radova iznosila je 355.195,91 EUR i radovi su se odnosili na zamjenu instalacija, kompletnu adaptaciju sanitarnih čvorova, kao i kompletnu zamjenu unutrašnjih vrata.

23/09/2015

Announcement: Opening the Reconstructed Part of Phase Two of New Student Hostel

Minister of Education, Predrag Bošković, MSc, will attend the opening ceremony of Phase Two of the New Student Hostel in Podgorica, to be held tomorrow on 24 September 2015, at 10 o'clock.

The address of minister Bošković at the opening ceremony will be followed by those of executive director of “LD Gradnja” – “Ramel” Consortium, Desimir Radulović, and a student, Suad Šabanović.

23/09/2015

Najava: Otvaranje rekonstruisanog dijela II faze Novog studentskog doma

Ministar prosvjete mr Predrag Bošković prisustvovaće sjutra, 24. septembra 2015. godine, svečanom otvaranju II faze Novog studentskog doma u Podgorici, sa početkom u 10 sati. 
Pored ministra Boškovića na otvaranju će govoriti i izvršni direktor konzorcijuma „LD Gradnja“ -“Ramel“ Desimir Radulović, kao i student Suad Šabanović. 

14/09/2015

“Info Day” – Institutional Improvement Grants

Ministry of Education organized today, on 14 September 2015, “Info Day” devoted to the upcoming allocation of institutional improvement grants within the “Higher Education and Research for Innovation and Competitiveness - HERIC” Project, financed from the World Bank loan. Grants will be awarded to Montenegrin accredited and licensed higher education institutions with a view to strengthening administrative and operational capacities, focusing particularly on organizational development and strengthening governance structures, strengthening educational and teaching services and development of capacities for providing services to other stakeholders, as well as the improvement of educational infrastructure in order to provide better quality in teaching and learning.

14/09/2015

“Info dan” - Grantovi za institucionalno unaprjeđenje

Ministarstvo prosvjete je danas, 14. septembra 2015. godine organizovalo “Info dan” posvećen predstojećoj raspodjeli grantova za institucionalno unaprjeđenje u okviru projekta „Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost – INVO“, koji se finansira iz kredita Svjetske banke. Grantovi će se dodjeljivati crnogorskim akeditovanim i licenciranim ustanovama visokog obrazovanja sa ciljem jačanja administrativnih i operativnih kapaciteta, sa posebnim fokusom na organizacioni razvoj i jačanje upravljačkih struktura, jačanje obrazovnih i nastavnih usluga i razvoj kapaciteta za usluge drugim zainteresovanim stranama, kao i unapređenje obrazovne infrastrukture kako bi se omogućila kvalitetnija nastava i učenje.

Pages