Arhiva

23/07/2015

FIRST CALL FOR PROPOSALS for Institutional Improvement Grants (IIG)

You can find below CALL FOR PROPOSALS for Institutional Improvement Grants (IIG).

 

23/07/2015

PRVI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA PROJEKATA za grantove za institucionalno unaprjeđenje

Ispod se nalazi Poziv za dostavljanje prijedloga projekata za grantove za institucionalno unaprjeđenje. 

 

18/06/2014

DRUGI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA za potprojekte istraživanja i razvoja

U okviru INVO projekta, kroz projektnu Komponentu 3 (,,Uspostavljanje konkurentnog okruženja za istraživanje"), Ministarstvo nauke će podržati istraživače koji rade na crnogorskim univerzitetima, istraživačkim institutima, nezavisnim istraživačkim tijelima ili kompanijama koje su licencirane naučnoistraživačke ustanove upisane u Registar Ministarstva nauke, kako bi pokrenuli I&R potprojekat, zajedno sa drugim partnerima – kompanijama (iz Crne Gore ili inostranstva) i međunarodnim naučnoistraživačkim partnerima, registrovanim kao naučnoistraživačka ustanova, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom u svojoj zemlji.

 

20/05/2014

SECOND CALL FOR PROPOSALS for Collaborative Research and Development Subprojects

In the framework of the HERIC project, through the Project Component 3 ("Establishing a Competitive Research Environment"), MoS will support researchers working in Montenegrin universities, research institutes, independent research bodies or firms that are licensed scientific research institutions from the Register of MoS to initiate an R&D subproject together with other partners – companies (from Montenegro or abroad) and international scientific research institutions which should be recognised by a comparable registration process in their own country.

 

19/10/2013

CRDS Call for Proposals

I Background

Ministry of Science of Montenegro (MoS) in partnership with the Ministry of Education (MoE), and supported by the World Bank loan, implement the Higher Education and Research for Innovation and Competitiveness Project (HERIC) to harness the potential of Montenegro’s human capital through relevant investments in higher education and research, as well as in the context of sustainable and expansive economic development. The project goal is to provide the large-scale leverages needed to transform higher education and research into mainstream economic drivers for Montenegro. These efforts will support Montenegro to better connections with EU in the areas of science and research and enterprise and industrial policy.

19/10/2013

Konkurs za dodjelu grantova za potprojekte istraživanja i razvoja

KONKURS ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA/PRIJEDLOGA PROJEKTA

I Uvod

Ministarstvo nauke Crne Gore, u partnerstvu sa Ministarstvom prosvjete realizuje projekat “Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost” (INVO), uz podršku kredita dobijenog od Svjetske banke, u cilju iskorišćavanja potencijala ljudskog kapitala Crne Gore kroz relevantna ulaganja u visoko obrazovanje i istraživanje, i u kontekstu održivog i sveobuhvatnog privrednog razvoja. Cilj projekta je pružanje sveobuhvatne podrške, koja je potrebna da se visoko obrazovanje i istraživanje transformiše u glavne ekonomske pokretače Crne Gore. Na ovaj način  doprinijeće se boljem povezivanju Crne Gore sa EU u oblastima nauke i istraživanja, kao i privredne i poslovne politike.

04/06/2013

Konkurs za dostavljanje prijava za uspostavljanje Centra uspješnosti

Ovdje mozete preuzeti konkurs za dostavljanje prijava za uspostavljanje Centra uspješnosti u Crnoj Gori.

Download