Arhiva

30/12/2015
U okviru projekta „Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost” (INVO) koji se finansira iz kredita Svjetske banke, Ministarstvo prosvjete je 23. jula 2015. godine raspisalo Poziv za prijavu projekata za dodjelu grantova za institucionalno unapređenje ustanova visokog obrazovanja u Crnoj Gori, sa rokom za prijavljivanje do 30. oktobra 2015. godine. Na Konkurs su pristigla ukupno 23 projekta. U skladu sa definisanim uslovima Poziva, projekti koji su ocijenjeni sa najmanje 70 poena smatraju se preporučenim za dodjelu granta i sa podnosiocima tih projekata otvoriće se faza pregovora koja prethodi potpisivanju ugovora o dodjeli granta i realizaciji projekta. Takođe, svim aplikantima su dostavljeni sumarni izvještaji evaluacione komisije.
Više
30/12/2015
Suština projektnog zadatka je stvoriti sistem za brzu dijagnostiku poremećaja srčanog ritma, koji treba da bude tačan, pristupačan, tržišno konkurentan, jednostavan za korištenje i za koji postoji velika potražnja na tržištu. Glavni cilj projekta je razvoj, validacija i primjena telemedicinskog sistema TELEMONTEKG za brzu dijagnozu poremećaja srčanog ritma u Crnoj Gori. Cilj je da se, tokom projekta, sistem razvije od prvog prototipa, sprovede provjera valjanosti sistema i eliminišu nedostatci, te stavi u pilot upotrebu i patentira. Takođe se planira da nova privatna start up kompanija bude osnovana u Crnoj Gori kojoj će osnovna djelatnost biti proizvodnja, licenciranje, marketing i komercijalizacija TELEMONTEKG-a, kao i dalje poboljšanje ostvarenih tehničkih rješenja.
Više
23/12/2015
Ministarstvo nauke danas je na Vili Gorica, prilikom dodjele Godišnjih nagrada za naučna dostignuća u 2015. godini predstavilo kratak film, koji je hronologija rada i učinka Ministarstva nauke i naučne zajednice za proteklih 5 godina. Pored ostalih projekata film prikazuje realizovane aktivnosti u okviru projekta INVO, koje su značajno obilježile rad Ministarstva u proteklom periodu.   
Više
10/12/2015
G-đa Iwona Borowik, ekspert za inovacije pri Svjetskoj banci, boravila je 8. i 9. decembra u posjeti INVO projektu. Cilj ove posjete bio je sagledavanje ukupnog napretka implementacije projektne komponente 3, „Uspostavljanje konkurentnog okruženja za istraživanje“ u okviru INVO projekta koji finansira Ministarstvo nauke kroz kredit Svjetske banke. 
Više

Pages