17/05/2019
Ministarstvo nauke raspisuje oglas za angažovanje tehničke pomoći za finalnu evaluaciju pilot projekta Centar izvrsnosti realizovanog u okviru projekta „Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost - INVO“ i razvoj okvira za buduće Centre izvrsnosti. Oglas će biti otvoren do 31. maja 2019. godine.
Više
16/04/2019
Ministarstvo nauke raspisuje oglas za angažovanje tehničke pomoći za ocjenu uticaja projekata kojima su dodijeljeni kolaborativni grantovi za istraživanje i razvoj u okviru projekta „Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost - INVO“ . Oglas će biti otvoren do 6. maja 2019. godine.
Više
01/04/2019
Ministarstvo nauke raspisuje oglas za angažovanje međunarodne tehničke pomoći za izradu legislative za fiskalne podsticaje usmjerene na inovativnu djelatnost u okviru biznis sektora. Oglas će biti otvoren do 15. aprila 2019. godine.
Više
29/03/2019
Ministarstvo nauke raspisuje oglas za angažovanje tehničke pomoći za evaluaciju programa Nacionalnih stipendija za izvrsnost realizovanog kroz projekat „Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost - INVO“ . Oglas će biti otvoren do 12. aprila 2019. godine.
Više

Pages